تکلیف پایه سوم 1 و2 و 3 روز یک شنبه 12 آذر

صفحه 41 و 42 کتاب قرآن پرسیده میشود حتما تمرین کنید.تمرین حروف ناخوانا 2 و 3 .نماز 4 رکعتی

عصر پرسیده می شود .

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*