پاورپوینت آموزشی درس 5 هدیه های آسمانی(سخنی که سه بار تکرار شد)

پاورپوینت آموزشی درس 5 هدیه های آسمانی(سخنی که سه بار تکرار شد)

برای دانلود این آموزش روی لینک درس پنجم هدیه در زیر (فایل های ضمیمه) کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

پاورپوینت آموزشی فصل 4 علوم ( انرژی الکتریکی )

پاورپوینت آموزشی فصل 4 علوم ( انرژی الکتریکی )

برای دانلود این آموزش روی لینک الکتریسیته در زیر (فایل های ضمیمه) کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

برترین های آزمون علمی

برترین های آزمون علمی

تولد شاگرد گلم بهار لرکی

تولد شاگرد گلم بهار لرکی


پاورپوینت آموزشی درس 3 هدیه های آسمانی ( ما به مسجد می رویم )

پاورپوینت آموزشی درس 3 هدیه های آسمانی ( ما به مسجد می رویم )

برای دانلود این آموزش روی لینک درس سوم هدیه در زیر ( فایل های ضمیمه ) کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

املای سفره ای در فضای سبز مدرسه

املای سفره ای در فضای سبز مدرسه

پاورپوینت آموزشی درس 2 هدیه های آسمانی ( کودکی بر آب )

پاورپوینت آموزشی درس 2 هدیه های آسمانی ( کودکی بر آب )

برای دانلود این آموزش روی لینک درس دوم هدیه در زیر ( فایل های ضمیمه ) کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

پاورپوینت آموزشی درس 1 هدیه های آسمانی ( دانه ای که نمی خواست بروید )

پاورپوینت آموزشی درس 1 هدیه های آسمانی ( دانه ای که نمی خواست بروید )

برای دانلود این آموزش روی لینک درس اول هدیه در زیر ( فایل های ضمیمه ) کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

دست ورزی ریاضی ( درس گسترده نویسی اعداد )

دست ورزی ریاضی ( درس گسترده نویسی اعداد )

انجام دست ورزی ریاضی ( درس عدد نویسی )

انجام دست ورزی ریاضی ( درس عدد نویسی )