درباره من

نام : هدی

نام خانوادگی : نقیبی

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی و محض گرایش توپولوژی (cx)

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس از دانشگاه شهید چمران اهواز