دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

اعلام تاریخ مصاحبه

نکته 1 : زمان مصاحبه ساعت 8 صبح الی 12 ظهر می باشد .

نکته 2 : ارائه گواهی اشتغال به کار شرکت ملی حفاری ایران ، در روز مصاحبه الزامی می باشد . تاریخ مصاحبه دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه پیش دبستان و

پایه اول در قسمت زیر ضمیمه شده است . لطفا دانلود نمایید .