دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

زمانبندی مصاحبه حضوری از 18 لغایت 25 خرداد

زمانبندی مصاحبه حضوری دبستان دخترانه شهدای ملی حفاری جهت پایه های اول و پیش دبستانی از تاریخ 99/03/18  الی  99/03/25

*** اسامی متقاضیانی که در لیست نمی باشد متعاقباً اعلام می گردد ***