دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

ثبت نام میان پایه 1400-1399

ستاد ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399 دبستان دخترانه شهدای ملی حفاری با ایجاد فضایی کاملا امن و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حال انجام مراحل ثبت نام از متقاضیان پایه های ورودی و میان پایه می باشد.