دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

آغاز ثبت نام پیش دبستان و پایه اول  اطلاعیه : اولیای محترم دانش آموزان کلاس ششم ، لطفا جهت دریافت کارنامه فرزندتان مراجعه نمایید.  برنامه زمانبندی مصاحبه ورودی پیش دبستان و پایه اول  ولی محترم دانش آموزان پایه اول تا پنجم لطفا جهت دریافت کارنامه فرزندتان به آموزشگاه مراجعه نمایید .  برنامه امتحانات نوبت دوم کلاس ششم  اطلاعیه : از روز شنبه مورخ 97/2/22 ساعت تعطیلی مدرسه 12:30 می باشد .  راهنمای پیش ثبت نام  آغاز پیش ثبت نام اینترنتی پیش دبستان و پایه اول ، سال تحصیلی 98-97